beats by dre cheap

Gravitacioni potencijal

  Gravitacion potencijalna energija je povezana sa gravitacionom silom koja dejstvuje na masu tijela.

Gravitaciona potencijalna energija je takva vrsta potnecijalne energije koja je posljedica činjenice da tijelo ima masu i da na telo djeluje gravitaciona sila.

U svakodnevnom životu, gravitaciona potencijalna energija se sreće u situaciji kada se tijelo diže u Zemljinom gravitacionom polju. Uvećanje gravitacione potencijalne energije tijela je jednako količini energije potrebnoj da se tijelo podigne ili, što je potpuno isto, količina energije koja bi bilo oslobođena ukoliko bi tijelo bilo pušteno da slobodno padne na prvobitni nivo.

U = K \cdot \int\limits_{V} \frac{1}{r}\ dm

Ova funkcija ima svojstvo da su njeni parcijalni izvodi po koordinatama (x,y,z) jednaki komponentama sile privlačenja po odgovarajućim koordinatnim osama:

F_x = \frac{\partial U}{\partial x}, F_y = \frac{\partial U}{\partial y}, F_z = \frac{\partial U}{\partial z}

Priraštaj potencijala sile privlačenja dU, prilikom premeštanja mase iz tačke B(x,y,z) u tačku B'(x',y',z') računa se preko parcijalnog izvoda funkcije U, po formuli:

dU = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot dz

Veličine dx,dy,dz mogu da se izraze kao: dx = dscos(s,x),dy = dscos(s,y),dz = dscos(s,z), pa se dobija da je:

dU = ds[Fxcos(s,x) + Fycos(s,y) + Fzcos(s,z)]

Pošto su Fx,Fy,Fz komponente sile po koordinatnim osama, onda je prethodna formula jednaka sa:

dU = Fds[cos(F,x)cos(s,x) + cos(F,y)cos(s,y) + cos(F,z)cos(s,z)]

tj.

dU = Fsds,

gde je Fs projekcija sile privlačenja na pravac s.

Gravitacioni potencijal, ili potencijalna funkcija sile privlačenja, računa se po formuli:

arminfizika
http://arminfizika.blogger.ba
20/10/2009 22:13