beats by dre cheap

PRVA KOSMIČKA BRZINA

 ''Ovo mi je izgledalo zanimljivo kad sam pročitao  zato sam i objavio ovaj post vezan za ''prvu kosmičku brzinu''

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Čovječanstvu je trebalo više od jednog milenijuma da izračuna kosmičku brzinu. Da smo ranije poznavali tajne iz sure al-Fatiha ne bismo morali čekati više od hiljadu godina da izračunamo navedenu brzinu, već bismo je uzeli iz te sure i upotrijebili u nauci.

Prva kosmička brzina u al-Fatihi


''I danas ponovo razmišljam o al - Fatihi. Razmišljam o zakonitostima Univerzuma koje susrećemo u matematičkoj slici te sure. Ovoga puta pokušat ću otkriti da li postoji neka veza između kosmičke brzine i te sure. Ustvari, interesuje me možemo li uz pomoć teksta al-Fatihe izračunati kosmičku brzinu.''(Lutvo Kuric)

Prije toga podsjetićemo se šta je to kosmička brzina?

Prva kosmička brzina za Zemlju je ona brzina koja će omogućiti nekom tijelu da se kreće oko Zemlje po krugu. Ta brzina se može izračunati na slijedeći način:

V1 = Drugi korijen iz veličine (Rg » 7,9 km/s)

R = poluprečnik Zemlje

g = gravitaciono ubrzanje na površini Zemlje

''Dilema je možemo li tu brzinu izračunati koristeći tekst al Fatihe? Odgovor je slijedeći: Možemo. Možemo je izračunati uz pomoć korespondirajućih parametara iz teksta al-Fatihe. Koji su to parametri? U prethodnoj formuli imamo veličinu "g". Radi se o gravitacionom ubrzanju u prirodi. Ranije smo naveli da u tekstu navedene sure imamo silu gravitacije koja međusobno povezuje sve konsonante iz te sure. Zbog toga trebamo u prethodnu formulu, umjesto sile gravitacionog ubrzanja, staviti silu gravitacije koja povezuje navedene konsonante. Što se tiče veličine "R" koja se odnosi na poluprečnik Zemlje, analogna veličina u al-Fatihi je broj konsonanata u toj suri. Kada ta dva parametra iz al-Fatihe stavimo u korelaciju jedan s drugim, kao rezultat dobit ćemo prvu kosmičku brzinu.'' Evo tog primjera:


Prva kosmička brzina

izračunata uz pomoć parametara iz al-Fatihe


V1 = [(g x 100) : R] = (981:124) = 7,9

v1= prva kosmička brzina na Zemlji
R = broj konsonanata u al-Fatihi

g = sila gravitacije koja međusobno privlaći

konsonante u al-Fatihi

R = 124;

g = 9,81;

Kako se vidi, prvu kosmičku brzinu možemo izračunati koristeći tekst al-Fatihe.

 

arminfizika
http://arminfizika.blogger.ba
22/10/2009 17:04